Wymagane dokumenty można składać do dnia 05.04.2023 roku.

Kolejna odsłona programu „Praca dla więźniów”, w związku ze wznowieniem współpracy między Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej funkcjonariuszom i pracownikom łódzkiego więziennictwa – ofiarom zbrodni i represji sowieckich.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie mające na celu wznowienie współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku.

W dniu dzisiejszym na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej odbyły się zajęcia edukacyjne związane z prewencją przestępczości wśród młodzieży.

W dniu 13 lutego 2023 roku 31 funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu łódzkiego awansowało na wyższy stopień służbowy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej