Zambrowskie przedszkolaki poznają tajniki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

O misji Służby Więziennej, ochronie społeczeństwa, ale też o procesie rekrutacji do służby, wymaganiach, jak też możliwościach, ścieżce rozwoju zawodowego opowiadali młodym ludziom funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach Woniecko w trakcie "XIX Giełdy pomysłów na życie" organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

18 lutego w sali Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku podlaska Służba Więzienna obchodziła swoje święto, zbiegające się w tym roku ze 100-leciem istnienia polskiego więziennictwa.

Kampania rekrutacyjna na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie trwa. Absolwenci uczelni znajdą zatrudnienie w Służbie Więziennej

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych Ja i Ty z Łomży zaprezentowało koncert kolęd i piosenek świątecznych w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko.

Zakład Karny w Grądach Woniecko w 2018 roku po raz drugi zajął I miejsce w skali kraju pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej