Komunikat

26.03.2020

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. kpt. Łukasza Kropidłowskiego

Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk Arkadiusza Tomczaka na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Komunikat

16.03.2020

Ograniczenia niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych

Komunikat

16.03.2020

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej