Sensem życia jest znaleźć swój dar. Celem życia jest oddanie tego daru innym….

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach gościli z wizytą w Przedszkolu Nr 1 w Pionkach

W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowany był kurs spawania metodą MAG.

1 grudnia 2019 roku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych „Więzienie – stracony czas”, prowadzonych przez funkcjonariusza Zakładu Karnego w Żytkowicach.

W dniu 21 listopada br. w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się uroczysta odprawa z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W dniu 15 listopada 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach została przeprowadzona kolejny raz Akcja Honorowego Oddawania Krwi "NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej