Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowymi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Bardzo ważnym elementem w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo społeczeństwa.

W sobotę 28 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 75. rocznicą śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele gdańskiej Służby Więziennej.

21 sierpnia 2021r. w Waplewie i Tulicach odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. W obchodach uczestniczyła Służba Więzienna.

Zbliżająca się rocznica śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” była inspiracją do dbania o miejsca poświęcone pamięci Żołnierzom Wyklętych.

6 lipca br. w auli głównej Wydziału Prawa i Administracji odbyło się uroczyste wręczenie medali 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Wyróżniony został także płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wszystkim krwiodawcom dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej