W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec osób skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności „Okno na Świat – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja” zorganizowano kolejną wystawę.

Okno na Świat

23.06.2021

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 12 lat realizowany jest program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności „OKNO NA ŚWIAT – arteterapia malarstwem czyli twórcza resocjalizacja

Przebudzenie

23.06.2021

Miesiąc czerwiec w Zakładzie Karnym w Krzywańcu poświęcany jest profilaktyce przeciwdziałania uzależnieniom. Ponad 50 skazanych w tym 35 kobiet bierze udział w programie resocjalizacji sprzyjającemu readaptacji osób pozbawionych wolności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pn. „Przebudzenie”

Stop Agresji

23.06.2021

Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonując swoje ustawowe zadania codziennie chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i permanentnie prowadzą oddziaływania korekcyjne by skazani nie weszli ponownie w konflikt z prawem

oGROMna Pomoc

09.06.2021

Wspólnie Pomagamy !

Dzień Dziecka

09.06.2021

Dzień Dziecka na zielonogórskiej starówce

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej