W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie Zakładu Karnego w Koronowie zakończono inwestycje budowlaną.

Przeprowadzono kolejne szkolenie podnoszące kwalifikacje skazanych wykorzystując środki z FPP oraz PP – Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 28.08.2018 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Sitkiewicz podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy reprezentowanym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz Dyrektor Generalną Urzędu Wojewódzkiego Panią Monikę Berger.

W dniach 9-12 sierpnia br. w Giżycku odbył 15 Ogólnopolski Zlot Fiata 126p. Wśród miłośników "maluchów" obecnych na zlocie, znalazł się również kpt. Maciej Sielski oraz jego 35 letni egzemplarz fiata 126p, który dzielnie zniósł trudy 700 kilometrowej podróży.

Motocyklowe pasje

26.07.2018

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie zaledwie w ciągu 5 dni pokonali na motocyklach niemal 3 tysiące kilometrów. To ich pasja, która daje siłę do codziennej trudnej i obciążającej psychicznie pracy.

Dnia 24.07.2018r. pracę w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym CHATE z Łochowic rozpoczęło 4 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. Jest to efekt podpisanej umowy pomiędzy ppłk. Tomaszem Sitkiewiczem, dyrektorem ZK Koronowo a Łukaszem Tokiem, współwłaścicielem w/w firmy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej