W ramach rządowego programu Praca Więźniów PIGB Carpatia – oddział w Średniej Wsi poszerzyło swoją działalność o produkcję metalowych stojaków reklamowych do wyposażenia sklepów.

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów” Służba Więzienna poprzez odpowiedni dobór osadzonych przyczynia się do dbania o środowisko naturalne - produkcji ekologicznego opału z odnawialnych źródeł energii, jakim jest pellet.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Średnia Wieś aktywnie uczestniczą w procesie resocjalizacji poprzez udział w programach readaptacji społecznej między innymi z zakresu profilaktyki „Życie w Trzeźwości”.

Wizyta Biskupa

17.04.2015

Wizyta Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej