Szpitale i centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19.

Maseczki ochronne

10.11.2020

W związku nadejściem drugiej fali epidemii wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu, wykorzystując umiejętności i predyspozycje skazanych, rozpoczęto szycie maseczek ochronnych.

Ogrodnik

22.10.2020

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kurs "Ogrodnik".

Od dnia 17 października 2020 roku w Areszcie Śledczym w Poznaniu widzenia osób pozbawionych wolności z najbliższymi zostają wstrzymane.

Zakończył się kurs zawodowy BRUKARZ w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Od początku pandemii Areszt Śledczy Poznaniu podejmuje szereg działań wspierających osoby pozbawione wolności w zakresie aktywności kulturalno-oświatowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej