9 października br. w Filharmonii Gorzowskiej odbyły się uroczystości Dnia Łącznościowca. Areszt Śledczy w Poznaniu, który od lat współpracuje z Pocztą Polską, był reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu majora Pawła Janiszewskiego.

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: "Co robisz dla innych?" Martin Luther King Jr.

"Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie". Takim hasłem skazani z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w  Poznaniu rozpoczęli rok 2023r. Uczestnicy programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" nawiązali współpracę z Fundacją Schronisko dla Zwierząt w Gaju.

W ramach programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" skazani uszykowali podarunki w postaci własnoręcznie uszytych poduszek dla podopiecznych Fundacji Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Poznaniu.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

"Podziękowania"

22.04.2022

W opinii społecznej zakład karny kojarzy się z miejscem, w którym przebywają osoby stwarzające realne zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej