W ramach szeroko rozumianej działalności resocjalizacyjnej prowadzonej w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach kilkunastoosobowa grupa skazanych zapoznała się z lokalną historią pożarnictwa

Lekcja historii

21.11.2018

W związku ze 100-leciem niepodległości Polski funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zabrali osadzonych na wyjątkową lekcje historii

Tym razem osadzeni zdobywają kwalifikacje zawodowe na kursie dla malarzy, który właśnie trwa w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

17 października 2018 roku w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach odbyło się spotkanie dotyczące Mediacji

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano kolejny kurs przyuczający osadzonych do zawodu tynkarza

To już 25 akcja „Sprzątania Świata”, tym razem pod hasłem „Akcja – Segregacja! 2 X Więcej. 2 X Czyściej”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej