Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych to jedno z podstawowych zasad działalności Służbę Więzienną. Wzorem lat ubiegłych delegacja Służby Więziennej w dniach 27 i 28 maja br. uczestniczyła w obchodach 81. rocznicy śmierci Błogosławionych Męczenników Działdowskich: abp. Antoniego Nowowiejskiego, bp. Leona Wetmańskiego i s. Marii Teresy Kowalskiej.

W dniach 26 i 27 maja br. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie gościli z wizytą u uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.

3 maja br. delegacja Służby Więziennej na zaproszenie Burmistrza Miasta Działdowo oraz Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Trzeciego Maja.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

18 stycznia br. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej