Do wyjątkowego spotkania doszło w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach, a wszystko za sprawą programu resocjalizacyjnego „Biegnąc nową drogą”, który w tutejszej jednostce realizują funkcjonariusze działu penitencjarnego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i naukowcy debatowali o roli oddziaływań kulturalnych w przygotowaniu skazanych do życia po opuszczeniu więziennych murów. Seminarium odbyło się w  Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Oficjalne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się w Łazach złożeniem przez delegacje kwiatów pod tablicą w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczął się cykliczny programu resocjalizacyjny pt. „Dopalacze – oferta śmierci”.

Służba Więzienna skierowała skazanych do prac społecznych na rzecz miasta Zawiercie. Skazani remontowali mieszkania.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach miała miejsce prezentacja wystawy w ramach programu readaptacyjnego Edukacja Obywatelska – Auschwitz.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej