Oficjalne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się w Łazach złożeniem przez delegacje kwiatów pod tablicą w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczął się cykliczny programu resocjalizacyjny pt. „Dopalacze – oferta śmierci”.

Służba Więzienna skierowała skazanych do prac społecznych na rzecz miasta Zawiercie. Skazani remontowali mieszkania.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach miała miejsce prezentacja wystawy w ramach programu readaptacyjnego Edukacja Obywatelska – Auschwitz.

"Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”

Od marca do czerwca 2018 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbywały się prelekcje dotyczące obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej