Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej przedstawił Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej gen. Jackowi Kitlińskiemu sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

W Centrach Kształcenia Ustawicznego w zakładach karnych i aresztach śledczych kształci się ponad 3000 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkole policealnej oraz na kursach zawodowych.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" pozwoliła na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w więziennictwie.

Poniżej odpowiedź na pojawiające się w mediach informacje prasowe dotyczące Stefana W.

Wiosłujemy!

15.01.2019

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu Oddział Zewnętrzny w Toruniu jak zawsze w doskonałej formie.

Srebrny Pińczów

14.01.2019

XI Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej w pływaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej