Trzydniowe warsztaty w Lizbonie z analizy ryzyka i wirtualnej rzeczywistości

W dniu 09 października 2023 roku w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych Służby Więziennej.

Szkolenie kadry COSSW w Kulach OZ w Sulejowie z przysposobienia obronnego

Uroczyste zakończenie szkolenia w korpusie chorążych

Słuchacze szkoły chorążych w specjalizacji informatycznej z wizytą na targach Więziennictwo 2023

Aktywność publikacyjna wykładowców Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej