8 maja 2019 roku, odbyły się miejskie uroczystości związane z obchodami 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej, w których uczestniczył Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki.

6 maja 2019 r. stu czterdziestu sześciu funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęło szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych.

W Kaliszu odbyły się uroczyste obchody poświęcone 79. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Obok codziennych obowiązków dydaktycznych szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej prowadzone są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej