Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze mjr Magdalenę Wawrzyk.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze ppłk Marek Grocholewski zakończył dzisiaj służbę w szeregach naszej formacji.

Z żalem żegnamy naszych kolegów i koleżanki, którzy postanowili zakończyć swoją karierę w Służbie Więziennej

Wydarzyło się coś, czego do niedawna nikt się nie spodziewał.

Dzień 22.12.2022 zapisze się w historii naszej jednostki jako dzień, kiedy ppłk Marek Grocholewski zakończył swoje urzędowanie na stanowisku Dyrektora naszej jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej