Spotkanie informacyjne z przyszłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej

Osadzeni spotkali się z byłym skazanym, który zmienił swoje życie na lepsze.

Areszt Śledczy w Zielonej Górze po raz kolejny przekazał paczki dla dzieci z domów dziecka.

W zielonogórskim areszcie odbyło się spotkanie informacyjne dla skazanych dotyczące projektu „Lepsze jutro II”.

Kolejni osadzeni z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze będą mogli spłacać swoje zadłużenia finansowe.

30 września kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, którzy nie mieli wcześniej możliwości dokonania spisu, uczynili to dzisiaj z udziałem rachmistrza spisowego na terenie jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej