Obchody 104 rocznicy odzyskania niepodległości przy Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

Program „Praca dla więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową.

Zasłużeni funkcjonariusze otrzymali w ostatnich dniach awanse na stopień młodszego chorążego Służby Więziennej.

Jesteście ciekawi czym zajmują się funkcjonariusze Służby Więziennej?

W dniach od 4.10.2022 do 8.10.2022 odbywają się coroczne ćwiczenia umiejętności strzeleckich dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze z naszej jednostki brali dzisiaj udział w II Edycji Akcji "Zjednoczeni Krwią" pod patronatem Wojewody lubuskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej