Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie realizuje szereg inicjatyw w ramach akcji zainicjowanej przez Ministra Sprawiedliwości: #ResortSprawiedliwościPomaga.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu “Zośka” i “Parasol”

Podjęcie ważnej dyskusji o istocie kary wieloletniego pozbawienia wolności, o roli sztuki i edukacji w resocjalizacji, o wykluczeniu społecznym w formie izolacji fizycznej ale nie tylko, znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym jest kultura, sztuka, jakie są ich role społeczne, jakie role społeczne pełnią artyści i twórcy kultury – to tylko nieliczne zagadnienia jakich podjęli się funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie...

Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni funkcjonariuszka grochowskiego aresztu zapobiegła próbie dostarczenia narkotyków na teren jednostki penitencjarnej.

Corocznie od 1 do 3 maja obchodzimy ważne dla nas święta państwowe: Święto Pracy, Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja, ustawy z  1791 roku regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej