Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie.

Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej wraz z opiekunem grupy - Panem Krzysztofem Konopką - uczestniczyli w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

W związku z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej, 8 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Zbieranie plastikowych nakrętek jest jedną z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych.

W styczniu i na początku lutego 2023 roku  do Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce przyjęto 7 nowych funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej