Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki penitencjarnej, oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

W dniu 2 czerwca w ramach zajęć lekcyjnych zostało zorganizowane spotkanie w liceum ogólnokształcącym, które w 2021 roku zdobyło statuetkę Najaktywniejszej Szkoły w Dniu Przedsiębiorczości.

Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce oferuje przedsiębiorcom możliwość podjęcia współpracy w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności.

Oferta skierowana jest dla prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów. Przypomina o tym ogólnopolska kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY! .

25 maja 2022 roku w murach Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce gościli studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej