Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w ramach projektu skierowanego do osób bezrobotnych „Marzec na obcasach” zorganizował spotkanie z kobietami poszukującymi zatrudnienia pod hasłem: "Kobiety w służbie mundurowej". Wśród prelegentek nie mogło zabraknąć funkcjonariuszki Służby Więziennej.

12 marca br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego – mjr Kamila Turzyńska oraz sierż. Bartłomiej Ehlert wraz z psem specjalnym Nemo odwiedzili uczniów klas siódmych Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.

Uczniowie drugiej klasy zawodowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Henryka Mrossa gościli po raz kolejny w murach starogardzkiego Aresztu Śledczego. Zagadnienia prawa karnego, charakterystyka formacji jaką jest Służba Więzienna, jej zadania oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności karnej tematem spotkania młodzieży z funkcjonariuszami tutejszej jednostki penitencjarnej.

Ku przestrodze...

27.02.2024

Dorosłość polega na byciu odpowiedzialnym i gotowym do ponoszenia konsekwencji za własne postępowanie oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Klasa maturalna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim zrealizowała wizytę plenerową w starogardzkiej jednostce.

Refleksje w kontekście odpowiedzialności za własne czyny były głównym tematem spotkania licealistów z Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie z funkcjonariuszami starogardzkiej Służby Więziennej.

Kolejna z klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim otrzymała od funkcjonariuszy certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej