16 marca 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał ppłka Marka Bartnickiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie

Komunikat

19.03.2020

12 marca 2020 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się otwarcie hali produkcyjnej sfinansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

21 lutego br. w Areszcie Śledczym w Olsztynie odbyła się uroczysta odprawa roczna połączona z akademią nadania wyższych stopni służbowych i odznaczeń.

23 lutego br. w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie odbyła się kolejna edycja Biegu na 6 łap.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej