Komunikat

04.05.2020

W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Lublin potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego czas ograniczeń w zakresie: - wstrzymania zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki...

46 sztuk 200 ml butelek płynów antybakteryjnych, 1000 rękawiczek ochronnych, 100 szt. maseczek ochronnych.Wszystko to  trafiło do Domu Pomocy Społecznej "KALINA" w Lublinie.

W ostatnich dniach z dużą regularnością Areszt Śledczy w Lublinie obdarowuje maseczkami ochronnymi coraz to nowych partnerów społecznych. Dzisiaj do tego grona dołączyła gmina Konopnica, której przedstawiciele odebrali z lubelskiej jednostki penitencjarnej 1000 sztuk w.w. asortymentu ochronnego.

Areszt Śledczy w Lublinie przekazał 200 szt. maseczek ochronnych kolejnej instytucji. Tym razem obdarowany został Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Jest to kolejne z szeroko zakrojonych już zrealizowanych oraz planowanych przedsięwzięć w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Komunikat

21.04.2020

W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miasta Lublin potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego czas ograniczeń w zakresie: - wstrzymania zatrudnienia osadzonych...

Areszt Śledczy w Lublinie, przekazał 200 szt. maseczek Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Przekazanie maseczek odbyło się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą Resort Sprawiedliwości Pomaga i jest wstępem dla kolejnych tego typu działań planowanych przez lubelską jednostkę penitencjarną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej