Zastępca Dyrektora mjr Mariusz Plis wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Hajnówce.

W Areszcie Śledczym w Hajnówce zrealizowano kolejną edycję programu „TACY SAMI – NIE MA ŚCIANY MIĘDZY NAMI!”, którego głównym celem jest readaptacja społeczna i zawodowa w trzech sferach: psychologicznej/osobowościowej (psychiczne wzmocnienie człowieka), społecznej/kompetencje społeczne (budowanie relacji międzyludzkich), zawodowej/kompetencje zawodowe (odnalezienie się na rynku pracy).

W czwartek 9 listopada br., gościliśmy w naszej jednostce Ks. Bp Dr Piotra Sawczuka. Biskupowi towarzyszyli sekretarz Biskupa- ks. Marcin Szymanik, proboszcz parafii Repki-Szkopy ks. kan. dr Tomasz Szmurło oraz kapelan jednostki Ks. kan. mgr Zygmunt Bronicki.

"W SŁUŻBIE PRAWU"

26.10.2023

Program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” w hajnowskim areszcie cieszył się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy łącznie 10 spotkań z hajnowską, bielską oraz narwiańską młodzieżą.

14 października br., Zastępca Dyrektora mjr Mirosław Bajko uczestniczył w uroczystych obchodach święta 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Roman Paszko uczestniczył w uroczystości nadania sztandaru Nadleśnictwu Hajnówka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej