Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

K o m u n i k a t

07.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Wigilia Paschalna

19.04.2021

W dniu 03 kwietnia br. odbyła się Wigilia Paschalna celebrowana w kaplicy Aresztu Śledczego w Gdańsku przez ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.

Setki paczek i listów, które codziennie trafiają do osadzonych przechodzą najpierw przez baczne oczy i ręce funkcjonariuszy. Przy pomocy urządzeń technicznych oraz psa specjalnego dokonują oni kontroli korespondencji i przesyłek. Zdarza się, że znajdują się w nich przedmioty niedozwolone.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej