Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w Dniu Prawa Służb Mundurowych organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy św.Floriana - patrona strażaków. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński.

Vivat Maj, 3 Maj!

04.05.2023

Uroczyste obchody Dnia Flagi RP oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja w Szczecinie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński podpisał dziś umowę przedwstępną z firmą KUCA Serwis Kolejowy reprezentowaną przez Prezesa Zarządu firmy Damiana Kuca.

Podpisano umowę z Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie o zatrudnienie osadzonych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński wraz z zastępcą por. Karolem Wójtowiczem reprezentowali Służbę Więzienną w uroczystych obchodach 78. Rocznicy Forsowania Odry, które odbyły się w rejonie Siekierek i Gozdowic.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej