Osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie w ramach zajęć kulturalno - oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne porządkowali groby "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". Akcja odbyła się w związku z przypadającym na dzień 24 kwietnia Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

W ramach współpracy ze Zborem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Areszcie Śledczym w Szczecinie miało miejsce niezwykłe spotkanie z członkami misji ewangelizacyjnej z Norwegii działającymi w ramach Open Air Campaigners.

18 marca 2024 roku w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem płk. Tomasza Raczyka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

W dniu 11 marca br. dziesięciu osadzonych Aresztu Śledczego w Szczecinie przyjęło Sakrament Bierzmowania, nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Funkcjonariusze działu ochrony Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w Szkoleniu Służb Mundurowych organizowanym przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie wzięli udział w XV Kiermaszu Charytatywnym Stowarzyszenia Paczka Dla Bohatera. Środki zebrane na kiermaszu zostaną przeznaczone na paczki Wielkanocne dla podopiecznych stowarzyszenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej