Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Robert Kuczera, podczas uroczystości z okazji 101 rocznicy ustanowienia Służby Więziennej wręczył funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Wołowie awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe

W dniu 15 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

W dniu 8 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

W dniu 1 lutego 2020 roku ( sobota ) widzenia nie będą realizowane

Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych odbywających karę w wołowskim więzieniu zebranych zostało 31 worków plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formy pomocy innym. Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy w wołowskim więzieniu utworzony został Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej