Na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu „W Służbie Prawu”. Mundurowi gościli grupę młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia w Grudziądzu.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W Grudziądzu uroczyście upamiętniono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach brali udział funkcjonariusze grudziądzkiej Służby Więziennej.

Spotkanie profilaktyczne funkcjonariuszy Służby Więziennej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z młodzieżą ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

21 kwietnia br. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zaprezentowali Służbę Więzienną tegorocznym maturzystom jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej