W ramach współpracy z Kuratorską Służbą Sądową w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się dziś spotkanie w którym udział wzięli szczecińscy kuratorzy, na czele z Panią Agnieszką Kachlicką-Klimek oraz dyrektorzy, kierownicy działu penitencjarnego oraz wychowawcy szczecińskiej jednostki.

W dniu 26 marca w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się przedświąteczne spotkanie dla rodzin osób pozbawionych wolności w ramach programu readaptacji społecznej "Powrót Rodzica".

W Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej skazanych pt. „Świadomy kierowca=bezpieczne drogi”.

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie w ramach zajęć kulturalno - oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne porządkowali groby "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata". Akcja odbyła się w związku z przypadającym na dzień 24 kwietnia Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

W ramach współpracy ze Zborem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Areszcie Śledczym w Szczecinie miało miejsce niezwykłe spotkanie z członkami misji ewangelizacyjnej z Norwegii działającymi w ramach Open Air Campaigners.

18 marca 2024 roku w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem płk. Tomasza Raczyka - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej