Kolejni artyści koncertujący w Bieszczadach skorzystali z zaproszenia zakładu karnego. Tym razem w przyzakładowej świetlicy wystąpiła Bożena Mazur wraz z zespołem.

Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Po raz kolejny do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

W związku z odbywającym się w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych szkoleniu z zakresu readaptacji osób opuszczających zakłady karne z osadzonymi spotkał się prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga.

W świetlicy przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od 5 sierpnia 2019 roku trwa tygodniowe szkolenie dla osób zainteresowanych utworzeniem na terenie województwa podkarpackiego ośrodka readaptacyjnego dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Cyklicznie skazani uczestniczący w leczeniu odwykowym w ramach Oddziału Terapeutycznego w Uhercach Mineralnych mają okazję spotykać się z osobami, których świadectwa stanowią przykłady pokonania choroby alkoholowej.

W opublikowanym w dniu 10 lipca 2019 r. na portalu Onet.pl materiale video pt. „Narkotyki i tajemnicza śmierć w więzieniu na Podkarpaciu” znalazły się nieprecyzyjne, nieobiektywne i nieprawdziwe stwierdzenia, które tworzą nierzetelny obraz funkcjonowania Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej