W dniu 19.01.2024r., trzech funkcjonariuszy  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych otrzymało odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Dla skazanych, którzy aktywnie uczestniczą w prawosławnym życiu religijnym, zorganizowana została uroczysta msza. Inicjatorem był Wiaczesław Janiel - kapelan prawosławny w naszej jednostce penitencjarnej.

Koncert kolęd z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Olszanica odbył się 12 stycznia 2024 r. W spotkaniu, które było podzielone na dwie tury, uczestniczyło ponad 140 dzieci z Zespołu Szkół i Przedszkola z Uherzec Mineralnych.

Tradycyjnie w przeddzień Wigilii funkcjonariusze wraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych już po raz jedenasty realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Dzisiaj mija kolejna rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego. Pamiętamy o okolicznościach tego wydarzenia oraz jakie przyniosło konsekwencje wobec naszego narodu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej