Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem, gestem o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej, darem, który ratuje zdrowie i życie.

Profilaktyka i nietypowa lekcja wychowawcza w jednej z płockich szkół średnich – TEB – Edukacja.

Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi zyskała w roku 2021 nowy wymiar poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej, a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

Data 11 listopada to dla płocczan dzień, w którym oddają hołd bohaterom przeszłości walczącym w obronie takich wartości jak: wolność, patriotyzm, tradycja.

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku zagrali w grę "śladami Papieża Jana Pawła II".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej