W dniach od 24 do 26 września 2021 roku odbyło się XX Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki połączone z Dniami Kultury Japońskiej w Nysie.

Pamięci Rodaków

17.09.2021

W 82. rocznicę zdradzieckiej napaści Armii Czerwonej na walczącą z Niemcami Polskę, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Sebastian Jankowicz uczestniczył w lokalnych obchodach, które odbyły się pod pomnikiem Patriotów Polskich w Nysie.

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego przy Zakładzie Karnym w Nysie zdobyli brązowy medal w VIII Mistrzostwach Służby Więziennej w Regatach Żeglarskich Iława - Siemiany 2021 r.

Sport to zdrowie

07.09.2021

Dzięki wspólnej inicjatywie kierownictwa Zakładu Karnego w Nysie, załogi oraz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa została doposażona siłownia, mająca na celu poprawę kondycji fizycznej załogi.

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki, również przez skazanych. Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności rozpoczęli kształcenie w  Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie. W jedynej tego typu placówce więziennej w okręgu opolskim.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Nysie kpt. Sebastian Jankowicz uczestniczył w lokalnych obchodach upamiętniających 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbyły się pod pomnikiem Patriotów Polskich w Nysie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej