Komunikat

20.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Z inicjatywy Klubów Honorowych Dawców Krwi funkcjonariuszy Służby Więziennej mundurowych w Nowym Sączu w dniach 18–19 maja zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi.

Komunikat

13.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni sądeckiej jednostki penitencjarnej zorganizowali zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt.

Od kilku tygodni, gdy wybuchła epidemia mimo obostrzeń sanitarnych funkcjonariusze dalej pełnia swoją służbę prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne.

Komunikat

06.05.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19), kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej