Od 14 marca na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku trwała akcja zbiórki żywności dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w Ukrainie.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku 23 marca 2022 roku odbyła się uroczysta odprawa roczna w  której wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Wojciech Szczudło

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO Nr 4/2022 DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Życzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z okazji Dnia Kobiet.

W dniu 04.03.2022 r. w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się wizyta przedstawicieli Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej