Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Uroczyste podziękowanie za wieloletnią służbę i współpracę

Nierówna walka z glejakiem III stopnia

W dniu 13 grudnia 2019 roku studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odwiedzili głogowską jednostkę penitencjarną

W dniu 18 grudnia br. służby mundurowe zawładnęły sceną Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie już po raz kolejny odbył się wielki charytatywny koncert kolęd.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej