W dniu 26 września 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk podpisał umowę ze spółką BRENOR Sp. z o.o. z siedzibą w Brennie na odpłatne zatrudnienie osób pozbawionych wolności.

Bieg po wolność

27.09.2022

24 września 2022 roku w Białołęce odbył się bieg po wolność. Udział w biegu wzięło dwóch osadzonych wyróżniających się w procesie resocjalizacji. Jeden z nich zajął III miejsce w biegu na 5 km.

W dniu 15 września br. funkcjonariusz SW zauważył osadzonego zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, oddalającego się z wyznaczonego miejsca pracy bez nadzoru. Funkcjonariusz zachował się w sposób profesjonalny i odważny.

83 lata temu, 17 września sowiecka Rosja najechała na Polskę. Funkcjonariusze SW uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej to wydarzenie przy pomniku Sybiraków, na cmentarzu przy Kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Głogowie.

Funkcjonariusze SW w Zakładzie Karnym w Głogowie w miesiącu wrześniu podczas zajęć na strzelnicy doskonalą swoje umiejętności, a dokładniej bezpiecznego posługiwania się bronią, przyjmowania postawy strzeleckiej, celowania. W doskonaleniu ujęte są również techniki samoobrony, użycia środków przymusu bezpośredniego i udzielanie pierwszej pomocy.

Sytuacja osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym jest bardzo trudną zarówno dla osadzonego jak i całej jego rodziny. Utrzymywanie więzi rodzinnych jest kluczowe w procesie resocjalizacji, ale również dla osób bliskich osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej