2 października zorganizowano obchody 82. rocznicy rozstrzelania mieszkańców Fordonu, którego dokonali Niemcy pod murem fordońskiego Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. W obchodach udział wziął ppłk Arkadiusz Gościnny – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z pocztem sztandarowym oraz zaproszeni goście.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki. Nie od dziś wiadomo, że muzyka odgrywa dużą rolę w codziennym życiu, także w tym, które toczy się za fordońskim murem. Dlatego też każdego dnia usłyszeć można muzykę wydobywającą się z więziennego radiowęzła, a która stanowi dla wielu osób odbywających karę nieodzowny element dnia codziennego.

Archiważne

30.09.2021

30 września to w Polsce święto archiwistów. Dzień ten został ustanowiony decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowych w 2019 roku. Również za więziennymi murami każdej jednostki organizacyjnej funkcjonuje archiwum, a funkcjonariusz sprawujący nad nim opiekę wykonuje zawód archiwisty. To właśnie zasoby każdego z archiwów stanowią obraz dotychczasowego funkcjonowania jednostki i ukazują jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat.

Corocznie 27 września obchodzona jest rocznica masowych egzekucji, które miały miejsce w fordońskiej Dolinie Śmierci. W uroczystościach udział wzięła delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Kilkanaście osób zainteresowanych pracą w Służbie Więziennej uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Zakład Karny Bydgoszcz - Fordon oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. To kolejna już akcja umożliwiająca potencjalnym kandydatom uzyskanie informacji „z pierwszej ręki” jak wygląda proces rekrutacji, praca poszczególnych pionów służby i ile zarabia się w więziennictwie.

Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej