Wzorową postawą obywatelską wykazał się funkcjonariusz Zakładu Karnego w Barczewie plut. Paweł Kaczmarczyk.

12 maja 2021 r. Zakład Karny w Barczewie odwiedzili studenci Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

W Zakładzie Karnym w Barczewie uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej