Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna na sytuację, z jaką mamy do czynienia w kraju.

KOMUNIKAT

23.03.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

KOMUNIKAT

17.03.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Dzięki planowanej budowie hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu powstaną nowe miejsca pracy dla osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawczej koordynowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej