Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach w trakcie wykonywania wszystkich czynności zachowują czujność, aby móc zapobiec sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu.

Herbscy funkcjonariusze od lat honorowo oddają krew. Czynią to również teraz – w dobie epidemii.

Już od ośmiu lat funkcjonariusze z Herb i Lublińca przygotowują piękne, indywidualne paczki do dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lublińcu. Także w tym roku pamiętali o swoich małych podopiecznych. Z wzajemnością.

Zbliża się bardzo ważny dla wielu Polaków czas – Boże Narodzenie. Za więziennymi murami funkcjonariusze Służby Więziennej organizują już teraz wiele inicjatyw, w które angażują osadzonych.

KOMUNIKAT

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej