Uczestnicy narady omawiali zmiany przepisów w zakresie udzielania zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Weekend cudów

11.12.2022

Szlachetna Paczka

Łącznie oddaliśmy 9 900 ml krwi.

Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. reprezentował Z-ca Dyrektora kpt. Krzysztof Stawicki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej