Pies towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Na przestrzeni wieków ich rola w społeczeństwie stale ewoluował. W dzisiejszych czasach są naszymi towarzyszami, stróżami, jak i wybitnymi funkcjonariuszami służb mundurowych.

W zakładach karnych resocjalizacja osadzonych może mieć różne odsłony, a na skuteczność jej działań ma wpływ wiele czynników. Funkcjonariusze, wychowawcy, psychologowie podejmują każdego dnia wielokierunkowe metody oddziaływania na skazanych, ważną rolę przypisać należy również kwestii religijności.

Grupę Interwencyjną Służby Więziennej tworzą funkcjonariusze świetnie wyszkoleni, wysportowani, odporni na stres i gotowi do podjęcia działań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach w służbie. Swoje umięjętności w celu utrzymania najwyższych standardów doskonalą każdego dnia...

Oddział Zewnętrzny w Szczecinku Zakładu Karnego w Czarnem dysponuje budynkiem o powierzchni 264,00 m2. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzierżawy.

Lekcja wychowawcza

12.02.2024

Kształtowanie postaw młodzieży jest niezwykle ważne, gdyż oni są przyszłością naszego społeczeństwa. Profilaktyka przestępczości, kształtuje postawy społecznie pożądane, wskazuje ścieżkę młodym ludziom oraz ukazuje specyfikę pracy w szeregach naszej formacji.

Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do refleksji i wspomnień o historii naszej formacji. 8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając początek więziennictwu w niepodległej Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej