26 listopada br. grupa gaszyńskich strażaków ochotników gościła za murami kluczborskiego więzienia. Pokazaliśmy druhom specyfikę naszej służby oraz podkreśliliśmy, jak ważna jest współpraca naszych formacji.

22 listopada br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku miało miejsce uroczyste wręczenie dekretów na wyższy stopień służbowy i wyróżnień funkcjonariuszom jednostki.

19 listopada br. w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyło się ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Chlor 2021”. Celem działań było doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą jednostki, sprawne reagowanie na zagrożenie oraz współdziałanie między siłami Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W Zakładzie Karnym w Kluczborku zakończył się program readaptacji społecznej pod nazwą "Letni bukiet" organizowany przez wychowawcę ppor. Jadwigę Pietkun. Program miał na celu rozwijanie wśród osób pozbawionych wolności umiejętności ustabilizowania emocji w sytuacjach trudnych.

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej cierpieniem oraz heroiczną walką pokoleń Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Kondolencje

08.11.2021

Wyrazy żalu i współczucia z powodu odejścia ś.p. sierż. Kamila Wenerskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej