Kadra oddziału zamiejscowego w Zwartowie przyjęła nominację do #gaszynchallenge.

Nominowani przez COSSW w Kulach, funkcjonariusze i pracownicy OSSW w Suchej wykonali zadanie.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Dnia 27.02.2020r. Biskup Pomocniczy Diecezji Peplińskiej Arkadiusz Okroj zaszczycił swoją obecnością funkcjonariuszy i skazanych.

Dnia 29 stycznia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej słuchacze szkolenia na pierwszy stopień podoficerski oddali krew.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej