27 stycznia 2020 r. Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie, reprezentowany przez mjr. Łukasza Pieńkosa, zawarł umowę z kolejnym zewnętrznym kontrahentem – Spółką Skarbu Państwa WARS S.A., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Pana Artura Kowalczyka.

24 stycznia 2020 roku grochowski areszt ponownie gościł studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, z którą od wielu lat współpracuje. Formy pracy ze skazanymi oraz specyfika służby w poszczególnych działach organizacyjnych były głównym tematem poruszanym podczas spotkania. Studenci APS dowiedzieli się, jakie trzeba spełnić wymagania oraz jakie predyspozycje musi posiadać kandydat do trudnej pracy za murami.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku odwiedzili wychowanków Szkoły im. A Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zapoznać najmłodszych uczniów z zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Płocku rozpoczęli kolejny rok uczestnictwa w akcjach honorowego oddawania krwi.

Zapewnienie zatrudnienia ułatwia szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w warunkach izolacji. Skazani z Aresztu przy Kłobuckiej pracują poza terenem jednostki na rzecz wielu kontrahentów m.in. Poczta Polska, Szpital MSWiA, IGB Mazovia, Instytucje Państwowe oraz praca na rzecz CZSW .

Przewodnik psa służbowego wraz ze swoim podopiecznym Narsem, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Płocku, odbyli szkolenie „Weterynaryjne ratownictwo taktyczne K9 - przedszpitalna opieka medyczna i weterynaryjna nad przewodnikiem i psem służbowym w środowisku ich pracy".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej