Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu mjr Robert Fijałkowski przekazał pierwszą transzę maseczek ochronnych (4 tys.) staroście łowickiemu Marcinowi Kosiorkowi. Docelowo będzie to 6,5 tys. sztuk. Cześć z nich trafi do  maturzystów szkół, które organizacyjnie podlegają starostwu. W ten sposób łowicka Służba Więzienna wspiera uczniów piszących w okresie epidemii swój najważniejszy egzamin w życiu.

#ResortSprawiedliwościPomaga

Zakład Karny w Sieradzu kontynuuje pomoc skierowaną dla lokalnych domów pomocy społecznej realizowaną w ramach ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

W dniu 08 czerwca br., kpt. Tomasz Cybulski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – w imieniu dyrektora jednostki, przekazał Panu Przemysławowi Grabarczykowi - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, pół tysięczną partię maseczek ochronnych, wyprodukowanych przez osadzonych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w naszej jednostce penitencjarnej.

28 maja 2020 roku funkcjonariusze piotrkowskiego aresztu przekazali do Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim zabawki, gry i książki

W związku z trwającą epidemią adopcja zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Trybunalskim została znacznie ograniczona i zwierzętom jest jeszcze trudniej znaleźć nowy dom

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej