W pierwszym tygodniu listopada 2019 roku została zawarta nowa umowa z Fabryką Maszyn Bumar Spółką Akcyjną w Koszalinie.

09 listopada 2019 w Czarnem odbył się V Ćwierćmaraton Komandosa o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie „Czarno to widzę”.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość z okazji wręczenia Odznak Honorowych PCK oraz pamiątkowych dyplomów uznania.

Ku perfekcji…

24.10.2019

Barykady, pożar, pościg.

Spotkanie autorskie z człowiekiem-legendą Bobolic, zasłużonym dla lokalnej społeczności, zorganizowano w miejscowej bibliotece. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej, z którą on również jest związany.

Pełniąc służbę w oddziale mieszkalnym naprawdę trzeba umieć sobie poradzić z wszechobecnym stresem. Swój sposób na walkę z nim znalazł sierż. Jarosław Kaczor, oddziałowy działu ochrony Zakładu Karnego w Wierzchowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej