Osadzeniu pod czujnym okiem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przygotowali świąteczne pakiety, które będą dołączone do paczek przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących

7 grudnia ruszyła ogólnopolska akcja oddawania krwi i osocza przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy pokonali COVID-19. Patronat nad akcją objął wiceminister Michał Woś.

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Nasza zima zła

25.11.2020

25 listopada 2020r. do Gminu Rzekuń trafiło 70 karmników i 80 budek lęgowych dla ptaków wykonanych przez osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Do Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku wpłynęło podziękowanie z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, za szlachetną postawę jednego z naszych funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przekazali prace plastyczne osadzonych z przeznaczeniem na aukcje charytatywne organizowane przez Fundację NASZPIKOWANI.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej