16 stycznia br. Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara odwiedziła prudnicki oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Nysie, spotykając się z kierownictwem jednostki płk. Mirosławem Ligęzą i kpt. Arkadiuszem Komarem.

Teoria a praktyka

14.01.2020

14 stycznia br. w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim odbyły się zajęcia dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kpr. Aneta Wencel z Aresztu Śledczego w Opolu uzyskała najlepszy wynik podczas szkolenia zawodowego w korpusie podoficerskim Służby Więziennej, które niedawno zakończyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Komunikat

13.01.2020

Informujemy, że na podstawie decyzji Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wydanej w dniu 30 grudnia 2019 r. (nr pisma BIS.404.333.2019.MK), w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. działalność Oddziału Zewnętrznego w Opolu zostaje zawieszona.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku: sierż. sztab. Rafał Makieła i plut. Adam Michalski w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu odebrali odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Naiwnym było sądzić, że w spódnicy uda się przemycić alkohol w szamponie i microtelefon z mydłem, a w staniku naboje z atramentem i środki przeciwbólowe. Nie zawiodła czujność funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej