Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Płotach aktywnie włączyli się do walki z SARS – CoV-2.

Skazani odbywający terapię w gorzowskim zakładzie karnym, w ramach zadania terapeutycznego zmierzyli się z wyzwaniem jakim było napisanie listu do mamy z okazji Dnia Matki

Dzień Matki

25.05.2020

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie w ramach zajęć kulturalno – oświatowych wykonali dla swych matek pocztówki i laurki, jako wyraz wdzięczności i podziękowania za macierzyński trud.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie przekazali prace wykonane przez osadzonego w ramach zajęć plastycznych na rzecz chorej dziewczynki.

#ResortSprawiedliwosciPomaga - maseczki ochronne dla pensjonariuszy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Resku.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie por. Michał Kucyrka oraz por. Grzegorz Terlikowski przekazali rękodzieła, które zostały wykonane przez osadzonych. To jeden z efektów wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, pn. #ResortSprawiedliwościPomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej