W dniu 24 września br. gościliśmy w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu ogn. Łukasza Jęcz oraz mł. ogn. Marcina Serbę z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

Niecodzienna wizyta

03.09.2021

W miniony weekend odwiedzili nas przedstawiciele Fundacji „Nakarmieni”, „Dom Ojca” oraz członkowie Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego "BOANERGES"

W dniu 30 lipca br. gościliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu Pana Stefana Łyskawę Dyrektora Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Żarach

W dniu 26 lipca br. studenci I roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu sześciotygodniowe praktyki zawodowe

W dniu 3 lipca rozpoczęliśmy na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu realizację programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności z zakresu integracji rodzin oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pn. „Macierzyństwo”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej