Delegacja z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odwiedziła dzieci

W dniu dzisiejszym 600 sztuk maseczek trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroszowicach

Remont za nami

06.04.2020

Trwają prace modernizacyjne jednostki. W ostatnim okresie oddano do użytku świeżo wyremontowane pomieszczenie, w którym odbywają się posiedzenia Sądu Penitencjarnego.

Tropem Wilczym

30.03.2020

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze Dolnego Śląska potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego...

K o m u n i k a t

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej