W ramach realizacji projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji”, realizowanego na mocy porozumienia Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu mieli okazję zapoznać się z kulturą żydowską.

17 marca 2023r., w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie przeprowadził zajęcia w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Sieniawie

W dniu 09 marca 2023 r. funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie wdrożyli do realizacji program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”, przekazując jednocześnie informacje dotyczące trwającego procesu rekrutacji do naszej formacji

W dniu 24.02.2023r., w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu przeprowadzono prelekcję związaną z przypadającym kilka dni wcześniej Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego

W dniu 27.01.2023r., funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wzięli udział w organizowanym w Dulki upamiętnieniu Ofiar Holocaustu

W dniach 07 - 13.12.2022r. w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, a w dniach 14-16.12.2022r. w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbył się XVII Penitencjarny Obóz Naukowy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej